Požarnootporni proizvodi

Ovo je najvažniji deo našeg proizvodnog programa, i po njemu smo najpoznatiji. Svi proizvodi namenjeni pasivnoj zaštiti od požara su u skladu sa važećim standardima i propisima, što potvrđuju atesti instituta IMS u Beogradu, koje redovno obnavljamo.

Požarnootporna klapna - PK

Pozarnootporna klapna

Proizvodnja pravougaonog i okruglog poprečnog preseka. Mehaničke, elektromotorne, elektromagnetne, ispitane u IMS institutu u Beogradu.

Prospekt (PDF, 1.94MB) Atest (PDF, 266KB) Detaljnije >>

Klapna za odimljavanje - pD

Klapna za odimljavanje

Izrađujemo klapne za odimljavanje isključivo sa elektromotornim pogonom, kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka.

Prospekt (PDF, 1.27MB)   Detaljnije >>

Dimoodvodni demper - DD

Dimoodvodni demper

Osnovna prednost dimoodvodnog dempera u odnosu na klapnu za odimljavanje je u tome što njegovi pokretni delovi (lopatice) ne izlaze van okvira, pa se iza dempera mogu ugrađivati bilo koji distributivni elementi (npr. rešetke).

Prospekt (PDF, 1.48MB)   Detaljnije >>

Požarnopregradni jastuk - PJ

Pozarnopregradni jastuk Dizajnirani za protivpožarnu blokadu otvora između dve ili više požarnih zona, koji mogu sadržati prodore kablova u elektroregalima ili biti projektom namenjeni za naknadnu ugradnju izolovanih metalnih cevi, kanala ili neku drugu buduću namenu.

Prospekt (PDF, 469KB)   Detaljnije >>

Požarnootporni ventilacioni ventil - VVi pp

Požarnootporni ventilacioni ventilIzrađuje se od čeličnog lima u dimenzijama koje se mogu naći u prospektu. Funkcija mu je identična kao običnom PV ventilu, s tim što se u slučaju povišene temperature u njegovom okruženju ventil automatski zatvara pomoću ugrađenog topljivog elementa.

Prospekt (PDF, 191KB) Atest (PDF, 300KB)  

Požarnootporna žaluzina - demper - POŽ

Požarnootporna žaluzina - demperPožarnootporna izvedba. Proizvode se isljučivo na elektromotorni pogon i sa On/Off režimom rada. Mogu se ugraditi na svim mestima gde je ograničen prostor jer su širine 200mm.

Prospekt (PDF, 411KB)    

Požarnootporna vertikalna klapna - POVK

Požarnootporna vertikalna klapna

Kod ovog tipa klapni padajući deo pada vertikalno - "sistem giljotina". Prednost za ugradnju na mestima gde ne postoje druge mogućnosti.

Prospekt (PDF, 188KB)    

Požarnootporna rešetka za
izjednačavanje pritiska - POR

Požarnootporna rešetka za izjednačavanje pritiskaLaka i brza ugradnja u zidovima i ostalim ravnima. Preko slobodnih površina lamela vrši se strujanje vazduha i izjednačavanje pritiska, a u slučaju požara dolazi do zatvaranja proreza rešetke uz pomoć požarnootporne ekspandirajuće trake VEX, čime se sprečava prodiranje plamena, dimnih i vrelih gasova u prostor.

POR rešetka nije otporna na dugotrajno izlaganje uticaju visoke vlage i niske temperature i zato se ne preporučuje njena montaža u takvim uslovima, t.j. ne sme se ugrađivati sa spoljne strane zida ili vrata.

Prospekt (PDF, 458KB) Atest (PDF, 211KB)  

Požarnootporna masa PROPOM

Požarnootporna masa PROPOMSluži za zaštitu kablova i kablovskih prodora instalacija kroz požarne zidove, otpornosti prema požaru 120 minuta, ispitana u institutu IMS u Beogradu.

Prospekt (PDF, 965KB) Atest (PDF, 256KB) Detaljnije >>

Požarnootporna ekspandirajuća traka VEX

Požarnootporna ekspandirajuća traka VEXEkspandira i do 1250%, u zavisnosti od okolne temperature. Upotrebljava se za zaptivanje požarnootpornih klapni, žaluzina, rešetki, prodora kroz protivpožarne zidove, ispitana u IMS institutu u Beogradu.

Prospekt (PDF, 154KB) Atest (PDF, 467KB) Detaljnije >>