Prospekti

Ovo su elektronske verzije naših štampanih prospekata (kao i firmi koje zastupamo), u obliku PDF fajlova koji se mogu pregledati i štampati u programu Adobe Acrobat Reader™ ili nekom sličnom PDF čitaču.

U njima ćete naći detaljnije prikaze proizvoda, sa više podataka (pogotovo tehničkih).

Adobe Acrobat Reader™ možete besplatno preuzeti sa njihovog sajta.

Požarnootporni proizvodi

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Požarnootporna klapna PK preuzmi 1.88 MB
Požarnootporna vertikalna klapna (giljotina) POVK preuzmi 187 KB
Klapna za odimljavanje PD preuzmi 1.27 MB
Požarnootporni ventilacioni ventil VVi-pp preuzmi 190 KB
Požarnootporna žaluzina (demper) POŽ preuzmi 421 KB
Požarnootporna rešetka za izjednačavanje pritiska POR preuzmi 458 KB
Požarnootporna ekspandirajuća traka "VEX" VEX preuzmi 154 KB
Požarnootporna masa "PROPOM" PROPOM preuzmi 988 KB
Požarnopregradni jastuk PPJ preuzmi 469 KB
Dimoodvodni demper DD preuzmi 1,48 MB

kanalski elektro grejači i prateća automatika

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Kanalski elektro grejač EG preuzmi 314 KB
Elektronski stepenasti regulator temperature TC-KT preuzmi 184 KB
Mehanički stepenasti regulator temperature SRT preuzmi 241 KB
Granični termostat GT preuzmi 217 KB
Diferencijalni presostat DP preuzmi 176 KB
Komandni elektro orman KEO preuzmi 206 KB

protiveksploziona zaštita

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Požarnootporna klapna EX PK-Ex preuzmi 417 KB
Regulaciona žaluzina Ex RŽ-Ex preuzmi 417 KB

elementi za regulaciju količine vazduha

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Regulaciona žaluzina preuzmi 252 KB
Regulaciona zaptivna klapna RKO/RKP preuzmi 182 KB
Samopodizna nadpritisna klapna SNK preuzmi 973 KB
Sigurnosna klapna SNK-02 preuzmi 181 KB

Elementi za filtraciju vazduha

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Filteri (kasetni, panelni, ravni, za masna isparenja) VF, FCC, RF, FMI preuzmi 534 KB

Elementi za distribuciju vazduha

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Ventilacioni ventil VVi preuzmi 187 KB
Protivkišna rešetka preuzmi 164 KB

Specijalni proizvodi

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Grejno-ventilaciona komora GVK preuzmi 402 KB
Odsisna hauba OH preuzmi 186 KB

Belimo

Naziv
proizvoda
Oznaka
proizvoda
PDF
prospekt
Veličina
fajla
Pokretač sa povratnom oprugom BLF230-T preuzmi 233 KB
Pokretač dempera LM230A preuzmi 406 KB
Pokretač dempera NM230A preuzmi 411 KB